O lektoroch

Tu by sme Vám radi predstavili lektorov, ktorí stoja za jednotlivými videami a všetkými materiálmi, kotré máte k dispozícii na stránke.


Viliam Rigo

Volám sa Viliam a som lektorom anglického jazyka, ktorý vyučujem už 8 rokov. V roku 2006 som začal pracovať pre jazykovú školu Royalschool a počas mojej praxe som sa stretol s rôznymi metódami výučby tohto cudzieho jazyka. Z každej metódy som sa snažil osvojiť si to, čo predstavovalo najväčší prínos pre proces učenia sa.

Na hodinách sa snažím študentov primäť k tomu, aby rozprávali čo najviac, aby tak hodinu využili čo najefektívnejšie a získali z hodiny čo najviac.
As far as teaching kids goes, I consider it a challenge in a very positive way. In my opinion, the idea, "have fun and learn", is the key to success. I have 2 sons, and I know that if we didn’t have fun when learning new things, they would actually learn them with a lot of difficulties. Because what is the hardest thing about teaching children and teenagers? Keeping them focused through the whole lesson. Therefore, I had to master different teaching methods which was a must, especially for kids and teens courses. Students can’t get bored or distracted. And we all know it’s something not easily achieved. That’s why I strongly believe knowing your students and customizing their classes is the way to go. :)

Viliam Rigo - lektor

Ukážka z lekcie pre začiatočníkov

Zistiť viac info o kurze

Ukážka z lekcie pre mierne pokročilých

Zistiť viac info o kurze

Dárius Šilhár

Lektor Dárius vyučuje angličtinu od r. 2007. Za tento čas získal množstvo skúseností najmä z oblasti obchodnej angičtiny. Aj preto sa rozhodol, že pripraví online video kurz pre pokročilých študentov.

Dárius Šilhár

Témy, ktoré na Vás v Business English čakajú

Zistiť viac info o kurze

Ukážka z lekcie pre Business English

Zistiť viac info o kurze

Daniel Ballado

GREETINGS EVERYONE!

I'm Daniel and one of the aspects that most people appreciate about me is the fact that I'm not the typical average "teacher". Being a "teacher", in my humble opinion, pretty much means one thing, "I'm better than you". In this particular case I most admit that "I'm not". I'm that kind of individual that would "help" you "think on your own", "reason on your own" as well as to provide the right environment to foment your learning according to your specific as well as unique profile and needs.

he unique approach utilized during my sessions focuses on the fact of "reasoning" and actual "thinking" in English. You'll be challenged according to your specific profile and goals to achieve whatever you want to achieve, e.g. pronunciation, fluency, business as well as legal English, job interviews, interpersonal skills, emotional intelligence, "The Dale Carnegie method", "social lubricants", blogging, entrepreneurship, etiquette, presentations, consulting, personal growth, team building, motivational speaker, etc.

Daniel Ballado

Ukážka z lekcie pre pokročilých

Zistiť viac info o kurze

Júlia Kolláthová

Počas svojho štúdia architektúry som sa stretla s učením, ktoré bolo kreatívne a hravé. Verím, že učiť sa čokoľvek je najlahšie, pokiaľ sa pritom dobre bavíte a zároveň máte individuálny prístup od svojho učiteľa. Najdôležitejšie je zbaviť sa vášho strachu zo zlyhania a spojiť si učenie s niečim zábavným. Vždy sa na hodinách snažím aplikovať kreativitu a hravosť, aby sa študenti z hodín tešili a aby im hodiny prinášali radosť a zároveň úžizok.

Teším sa na Vás. Júlia.

Júlia Kolláthová

Témy, ktoré si pre Vás Júlia pripravila

Zistiť viac info o kurze

Ukážka z lekcie nemčiny pre začiatočníkov

Zistiť viac info o kurze