O výučbe

Čo je podstatou našej metódy?

Ak ste sa rozhodli popracovať na sebe a osvojiť si, respektíve zdokonaliť si anglický, alebo nemecký jazyk prostredníctvom nášho video kurzu, je veľmi dôležité, aby ste si hneď na začiatku uvedomili niekoľko veľmi dôležitých faktov, ktoré sú zároveň základnými princípmi našej metódy.


1. Nehanbite sa rozprávať

Je iba jeden spôsob ako sa naučiť cudzí jazyk a to je počúvať, snažiť sa porozumieť a nebáť sa komunikovať. Nezáleží na tom, že Vaša slovná zásoba nie je veľká, že nemáte úžasný akcent, musíte iba otvoriť ústa a začať rozprávať. Nikdy si nehovorte, že po anglicky/nemecky neviete, alebo že sa cudzí jazyk nikdy nenaučíte. Začnete tomu veriť, dostanete blok a bude pre Vás veľmi ťažké ho odbúrať. Akokoľvek dobrý alebo zlý v cudzom jazyku ste, ak ho nebudete trénovať, nikdy sa v ňom nezdokonalíte.


2. Nebojte sa robiť chyby

Ďaľší bod, ktorému by ste sa mali vyhýbať, je strach z chýb. Robiť chyby je ľudské, však? To sa týka aj cudzích jazykov. Jediný spôsob ako rozprávať bezchybne je nerozprávať vôbec, ale tým váš cudzí jazyk ani nikdy nezdokonalíte. Možno to bude znieť zvláštne, ale radšej robte chyby a učte sa z nich. Ak robíte chyby, znamená to, že rozprávate a zdokonaľujete sa. Samozrejme, že by ste ich nemali robiť naschvál, ale snažte sa z nich vždy niečo naučiť.

Gramatika je tá posledná vec, ktorá by Vás mala trápiť. Nemusíte mať perfektnú gramatiku na to, aby ste dokázali s niekým komunikovať. Dôležité je rozprávať zrozumiteľne a používať správne slová a frázy, nikto Vás nebude odsudzovať za nesprávny člen, koncovku alebo slovosled. Veľa jazykových programov a kurzov kladú veľký dôraz na gramatiku a vôbec nie na rozprávanie. Šíria myšlienku, že najprv sa musíte naučiť všetku gramatiku a až potom začať rozprávať. Malo by to však byť presne naopak.


3. Nebuďte z Vášho cudzieho jazyka frustrovaný

K učeniu sa patrí aj určitá dávka frustrácie. Príde čas, kedy nebudete schopný vyjadriť presne to čo chcete. Takmer každý, kto sa učí cudzí jazyk, prechádza touto fázou. Jediný spôsob, ako ju prekonať, je stále rozprávať a neprestať sa snažiť. Myslite na to, že frustrácia neprichádza kvôli tomu, že nie ste dostatočne múdry, alebo že jazyk je príliš ťažký. Je to proste určitá fáza procesu učenia sa, cez ktorú si študenti musia prejsť.


4. Neberte osobne, ak Vám ľudia nebudú rozumieť

Raz sa Vám určite stane, že sa budete rozprávať s niekým, kto Vám nebude rozumieť. Angličtinou a nemčinou rozpráva obrovské množstvo ľudí v niekoľkých krajinách na svete, každá oblasť má svoj typický prízvuk. Je ťažké rozumieť všetkým. Američan napríklad nemusí rozumieť Írovi a pritom je angličtina ich materinský jazyk. To, že Vám niekto nerozumie, nemusí hneď znamenať, že máte zlú angličtinu, či nemčinu.

Ak sa budete týmito bodmi riadiť, urobíte prvý veľký krok – odbúrate strach z rozprávania. Niekomu tento proces trvá aj niekoľko mesiacov, ale to len preto, že sa príliš zameriava na dokonalosť svojho prejavu. Študenti, ktorí robia najväčší pokrok, sú tí, ktorí sa na hodine snažia rozprávať výlučne po anglicky, snažia sa opakovať frázy, ktoré používa lektor a hlavne neprekladajú všetko do slovenčiny.

V našom online kurze Vám budeme vysvetľovať frázy, vety, slovíčka, ktoré možno po slovensky nedávajú zmysel, ale angličtina a ani nemčina nieje slovenčina! Najlepšie to pôjde, ak sa tieto frázy naučíte v konkrétnych situáciách a nebudete rozmýšľať nad tým, čo presne v slovenčine znamenajú. Jednoducho ich použijete a zrazu zistíte, že Vám druhá strana porozumela a vy hladko komunikujete v cudzom jazyku.

Tento spôsob výučby je najefektívnejší. Nazýva sa „naturálny“. To znamená, že tak ako ste sa nučili svoj rodný jazyk, keď ste boli dieťa, dokážete sa naučiť aj cudzí jazyk. Opakujete to, čo používajú ostatní. Aj keď vám to možno na začiatku nedávalo zmysel, časom to všetko do seba zapadne. Poznám veľa ľudí, ktorí vycestovali do zahraničia, pričom takmer neovládali cudzí jazyk, ale vrátili sa na úrovni, ktorá viac ako postačovala na každodennú komunikáciu. Ako je to možné? Naturálny spôsob výučby :-)