Ako prebieha hodina

1. Opakovanie

Na začiatku hodiny si vždy zopakujeme, čo sme sa naučili v predchádzajúcom videu. Zopakujeme si dôležitú slovnú zásobu, frázy, vety a prípadne aj vysvetľovaný gramatický jav.


2. Vysvetlenie nového učiva

Nové učivo je vždy rozdelené do častí (2-3 v jednej lekcii). 1. časť je väčšinou zameraná na oboznámenie sa so slovnou zásobou a jednoduchými vetnými konštrukciami. Samozrejme nezabúdame na otázky. 2. časť je zameraná na rozvoj Vašich konverzačných zručností. Ukážeme Vám, ako bez problémov zvládnuť konkrétnu situáciu v angličtine.


3. Demo nahrávky

Každá časť prebratého učiva je predelená tzv. „demo nahrávkou“, kde vystupujú naši lektori spolu so študentmi. Dôvod prečo sme si vybrali aj našich študentov rôznych úrovní je ten, že chceme poukázať na fakt, že nepotrebujete mať excelentný prízvuk na to aby ste danú situáciu zvládli. Najdôležitejšie je používať správne frázy, aby Vám druhá strana porozumela. Naši študenti sa učia angličtinu práve naturálnym spôsobom, kde sa na hodinách snažia neprekladať vety od slova do slova, ale používajú hneď celé frázy a výrazy, ktoré sú v danej situácií najvhodnejšie.


4. Zhrnutie učiva

Na konci hodiny si zopakujeme, čo sme sa daným videom naučili. Zhrnieme si najdôležitejšie slová a vety.


5. Záver hodiny

V úplnom závere Vám zadám domácu úlohu, ktorú mi budete môcť posielať na mail a ja Vám ju opravím a pošlem naspäť spolu so spätnou väzbou.

- Ku každej hodine máte k dispozícii PDF materiál, poznámky k hodine, t.j. slovná zásoba, vysvetlenie učiva, vysvetlenie